Pomôžeme vám získať kvalifikovaný
personál pre zahraničné projekty

KVALITA

KOREKTNOSŤ

OTVORENOSŤ

O NÁS

Naša spoločnosť pôsobí predovšetkým v oblasti strojárskeho, potravinárskeho a automobilového priemyslu. Zabezpečuje pracovnú silu pre rôzne dlhodobé projekty v zahraničí vďaka dlhoročným skúsenostiam v tomto odvetví.

Uvedomujeme si, že nájdenie serióznych a spoľahlivých partnerov je v dnešnej dobe veľmi náročné. Preto sa snažíme neustále naše služby zdokonaľovať, aby sme zabezpečili zmysluplný výsledok našej práce a dlhodobú spokojnosť našich klientov. S našimi partnermi vytvárame a udržiavame vyvážené a korektné partnerstvá, založené na vzájomnom rešpekte, dôvere a výhodnosti.

Našou víziou je udržanie trvalého rastu v oblasti nášho pôsobenia bez ohrozenia našich vnútorných hodnôt a kvality služieb. Chceme si udržať reputáciu firmy, poskytujúcej riešenia v garantovanej kvalite, v dohodnutom rozpočte a čase.

KVALITA

 • aplikujeme overené metodiky práce;
 • dbáme na odbornosť zamestnancov;
 • vyžadujeme od zamestnancov maximálnu zodpovednosť.

KOREKTNOSŤ

 • uzatvárame obojstranné korektné a jasné zmluvy;
 • svoje záväzky vždy plníme na 100 %;
 • dodržiavame dohodnuté termíny v maximálnej miere;

OTVORENOSŤ

 • zakladáme si na dôvere a otvorenej komunikácií;
 • počúvame názory a požiadavky klienta;
 • poskytujeme dlhodobú podporu v každej fáze projektu.

KVALITA

 • aplikujeme overené metodiky práce;
 • dbáme na odbornosť zamestnancov;
 • vyžadujeme od zamestnancov maximálnu zodpovednosť.

KOREKTNOSŤ

 • uzatvárame obojstranné korektné a jasné zmluvy;
 • svoje záväzky vždy plníme na 100 %;
 • dodržiavame dohodnuté termíny v maximálnej miere;

OTVORENOSŤ

 • zakladáme si na dôvere a otvorenej komunikácií;
 • počúvame názory a požiadavky klienta;
 • poskytujeme dlhodobú podporu v každej fáze projektu.